EĞİTİM SİSTEMİMİZ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ

Okulda çocuklara sorumluluk verilmeli, onun kendini ifade etmesi ve gerçekleştirmesi teşvik edilmelidir. Çocuklar sevgiden ve ilgiden yoksun bırakılmamalı; fakat bu sevgi ve ilgi sınırsız bir kabullenmeye dönüşmemelidir. Çocukların ayrı bir birey olduğunun farkına varılmalı. Onun ilgi ve isteklerinin olabileceği unutulmamalıdır.Çocukların; çocukluklarını yaşamaları sağlanmalı, çocuk oyun oynamalı, bisiklete binmeli, toprakla oynamalıdır. Başkalarıyla kıyaslanmamalı. Çünkü insanların akademik ve sosyal becerileri akraba bile olsalar birbirlerinden farklıdır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ

 • Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamı hazırlanmalıdır.
 • Eğitim faaliyetleri düzenlenirken, çocukların yaşları, ilgi ve ihtiyaçları ile okulun ve çevrenin imkanları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Eğitim ve öğretim, planlı ve programlı olmalıdır. Program konularının ele alınışı ve işlenişi çocuklarda yaratıcılığın gelişmesini ve yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte uygulanmalıdır.
 • Çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve öz denetimini sağlamasına olanak tanımalıdır.
 • Okul öncesi eğitim, çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olmalıdır.
 • Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
 • Çocuklarda Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisi ile ilgili duygular uyandırılmalı ve manevi değerlere bağlılıkları sağlanmalıdır. Her fırsattan faydalanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olmalıdır.
 • Fırsat eğitiminden yararlanılmalı, kazandırılacak değerlerin, çocukların kendi tecrübelerine dayandırılmasına önem verilmelidir.
 • Çocuklara toplumun sosyal ve kültürel değerleri benimsetilmeli ve geliştirilmelidir.
 • Eğitim faaliyetleri yürütülürken, çocukların kişiliklerini zedeleyici, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülmelidir.
 • Eğitim faaliyetlerinin değerlendirmesi yapılarak, belirlenen amaçların ne kadarına ulaşıldığı tespit edilmeli, faaliyetler, değerlendirmelerin sonuçları dikkate alınarak yürütülmelidir.
 • Eğitim okul-aile işbirliği içinde verilmelidir.Çocuğun ilgisi, ihtiyaçları, sağlığı, kendini ifade etmesi ve mutluluğu esas alınmalıdır.
 • Esnek, estetik, güvenli ve zengin uyaranların olduğu bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır.
 • Çocuğun bireysel özelliklerini dikkate alarak bütünsel gelişimi ve öğrenmesi desteklemelidir.
 • Aile ve toplumun, çocukların eğitimine ve eğitimiyle ilgili karar verme süreçlerine etkin katılımı sağlanmalıdır.
 • Evrensel değerlere, farklılıklara, çocuk haklarına saygı gösterilmelidir.